تابلو نقاشی، رابطهٔ پنهانی سرباز و ملکه

 

کد اثر: 33007

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: