تابلو نقاشی، حجاب زن مسلمان و چهره پوشیده

 

کد اثر: 227022

 

lilit Art Gallery

موارد دیگر: