تابلو نقاشی، پرتره کوبیست

پابلو پیکاسو | Pablo Picasso

 

کد اثر: 21704

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: