تابلو نقاشی، سرباز روس و دختر خندان

یوهانس فرمیر | Johannes Vermeer

 

کد اثر: 13007

 
[TABS_B id=69]

مرتبط:

بستن