تابلو نقاشی، اجرای خانمی در سیرک فرناندو

ادگار دگا | Edgar Degas

 

کد اثر: 122018

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: