تابلو نقاشی، خودنگاره (سلفی) رامبرانت

رامبرانت | Rembrandt

 

کد اثر: 115014

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: