ساز ما

[divide]

معرفی

كارگاه توليدصنايع دستى ازبسيارى جهات باكارگاه هاى توليدى ديگرمتفاوت است،نه فقط به دليل محصول توليدشده كه دست ساخته اى است منحصربه فرد،وحتى اگربارهاوبارهابهترازآن هم ساخته شوداماازاين يكى فقط همين يكى است وبس….ازسوى ديگركارگاه توليدسازهاى اصيل ايرانى باديگركارگاه هاى صنايع دستى تفاوت هايى هم دارند.دراين كارگاه ها محصولى توليدمى شودكه ازچندين جهت نگاهى متفاوت تررامى طلبد.محصول توليدشده نه فقط چشم رابه جهت زيبايى آن درگير مى كندبلكه حس شنوايى رامفتون صداى بيرون آمده ازكالبدخودمى كند.شنوندگان زيادى هم مى توانندازلذت شنيدن صداوديدن نواختن يك سازكه معجزه اى بزرگ است بهرمندشوند.
پس علاوه بر صنعتگر،محلى كه سازدرآن ساخته مى شود،حس وحال حاكم براين مكان،ابزارها ومصالح مورداستفاده،دلبستگى وعلاقه شخصى سازنده به آن هاوبه محصول نهايى همه وهمه دراين مكان متجلى مى شوند.دركارگاه (ساز ما)باداشتن مجوزازصنايع دستى سازهايى توليدمى شود.كه نه فقط رضايت مشتريان بلكه لذت فزاينده ازكاررادراين فضابه ارمغان مى آورد.بدون شك نه فقط دركارگاه(ساز ما)بلكه درسايركارگاه هانيزچنين فضايى حاكم است.
همكارى وحضورمدام من وبرادرم ودربسيارى اوقات سايردوستانى كه كارگاه مارامانندخانه خودمى دانندوچه براى همدلى درديدارهاى مدام وچه براى كاربه اينجامى آيندوماراازحضورشان محروم نمى كنندصميميتى بى مانندرابه وجودآورده است.
تلفيق صداى سازهاى كه آن هامى نوازندباابزارهاى كارمان هم نوايى بى نظيرى راپديدآورده كه همه مادوستش داريم.
مصالح مورداستفاده ازقبيل چوب ازكردستان تأمين ميشود.چراكه دركردستان مى توان چوب هاى استخوانى،خوش رنگ ونقشى رايافت كه دركمترجايى پيدامى شود.كاربااين چوب هاعلاوه برتأمين رضايت مشتريان،ماراهم راضى مى كند.

اطلاعات تماس

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-location2″ align=”right” size=”24″ icon_color=”#ff0000″ ]نشانی:
تهران / انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی / خیابان سیمون بولیوار / خیابان اقبالپور / خیابان 16 متری / جنب پلاک 26

[icon type=”vector” icon=”enotype-icon-phone” align=”right” size=”24″ icon_color=”#1de403″ ]تلفن:
09121855218

[icon type=”vector” icon=”enotype-icon-mail” align=”right” size=”24″ icon_color=”#ffc000″ ]ایمیل:
___

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-globe” align=”right” size=”24″ icon_color=”#00aeff” ]وبسایت:
http://sazema.ir

آلبوم تصاویر:

ساعات کاری:
ساعات‌کاری‌ایام‌هفته
[list icon=”fa-icon-time” icon_color=”#47e55c” icon_color_hover=”#eded2f” ]شنبه: – الی -,یکشنبه: – الی -,دوشنبه: – الی -,سه‌شنبه: – الی -,چهارشنبه: – الی -,پنجشنبه: – الی -,جمعه: – الی -[/list]
نمایش‌ویدئو:

شبکه‌های‌اجتماعی:
می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی با ما همراه باشید.
تلگرام   Telegram اینستاگرام   Instagram فیسبوک   Facebook گوگل‌پلاس   Google+ توییتر   Twitter
رمزینه:
جهت اشتراک گذاری آسان با تلفن‌های هوشمند این کد را اسکن کنید.
[google_map width=”200″ height=”200″ src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d2160.3168448923984!2d51.3355519348991!3d35.779845840001066!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sfa!2sir!4v1504166164972″]