.

تمرین با استفاده از آینه

می‌توان آینه‌ای در مقابل کودک قرار داد و از او خواست آن‌ چه را که می‌بیند توصیف کند. آینه جزییاتی را به کودک نشان می‌دهد که قبلا متوجه آن‌ها نشده است از جمله‌ کک و مک‌های روی پوست یا لکه‌ی داخل چشم.
.

استفاده از فهرست‌

فهرستی از اشیا باعث می‌شود که کودک بتواند با استفاده از آن‌ها داستان بسازد. فهرستی از کلمات توصیفی می‌تواند به کودک کمک کند که بتواند تصویری را در ذهن خود بسازد. کودک از این فهرست برای نوشتن یک داستان توصیفی استفاده می‌کند. این فهرست به کودک امکان می‌دهد که چند واژه از داخل لیست انتخاب کرده و با آن‌ها یک پاراگراف در مورد یک رخداد یا مکانی که دیده است بنویسد.
.

استفاده از کیسه یا پاکت کاغذی

کیسه‌ یا پاکت‌ کاغذی ابزار خوبی برای تحریک حس تخیل بچه‌های مهد کودک است. تعدادی وسایل را در داخل کیسه یا پاکت گذاشته و از کودک بخواهید دست خود را داخل آن برده و یکی از آن اشیا را در دست خود بگیرد بدون آن که آن شی را بیرون بیاورد. سپس از او بخواهید آن‌چه که حس می کند را توصیف کند. از آن‌جایی که کودک داخل کیسه و شیئی که در دست دارد را نمی‌بیند، مجبور می‌شود از قوه‌ی تخیل خود استفاده کند.
.

استفاده از چشم بند

استفاده از چشم بند در بازی‌های مهد کودک باعث می‌شود که کودک قوه‌ی تخیل خود را تقویت کند. می‌توان چشم بند به چشم کودکان زد و سپس لقمه‌ای از یک غذای خاص یا یک تکه میوه در دهان آن‌ها قرار داد و از آن‌ها خواست که همزمان مزه‌ی آن را توصیف کنند. می‌توان با پرسیدن سوال کار را برای آنان آسان‌تر کرد. مثلا غذا شور است؟ شیرین یا ترش؟ داغ است یا سرد؟ نرم است یا خشک؟ از آن‌ها بخواهید که چشم بند را برداشته و مزه‌ای که چشیده‌اند را در قالب کلماتی توصیفی بر روی کاغذ شرح دهند. این کار را قبل از آن‌که بفهمند نوع غذا چه بوده است انجام دهید.
.

تهیه یک واژه نامه کلاسی

تهیه یک واژه نامه‌ی کلاسی بچه‌های مهد کودک را تشویق می‌کند که از واژه‌های آن برای استفاده در نوشته‌های توصیفی خود استفاده کند. یک سری واژه‌های پایه مانند خوب و بد را انتخاب کنید و از کودک بخواهید واژه‌هایی که به نظر او معنای خوبی دارند را روی کاغذ بنویسد. تمامی کلمات را با هم ترکیب کرده و میان بچه‌ها توزیع کنید. از آن‌ها بخواهید با استفاده از این کلمات انشایی در مورد تعطیلات تابستانی، تکلیف‌های درسی و دیگر فعالیت‌های مربوط به مهد کودک بنویسند. از کودکان بخواهید تا جایی که می‌توانند از کلمات بیشتری استفاده کنید.