سبک نقاشی نئوپلاستیسیسم (Neoplasticism)


نئوپلاستیسیسم (هنر زیبا ) نظریه زیبا شناختی پیت موندریان که احکامش عبارت بودند از: هنر باید کاملاً انتزاعی باشد، از شکل‌های راست گوشه در وضعیت‌های افقی و عمودی استفاده شود و رنگ‌ها باید مشتمل بر فام‌های اولیه (سرخ ،زرد،آبی) و سیاه و سفید و خاکستری باشند.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…