بررسی سطح و حرکت چشم‌ها در عکاسی


بررسی سطح و حرکت چشم‌ها در عکاسی
وقتی برای نخستین‌بار چشم انسان سطح مربع یا مستطیلی را می‌بیند، ابتدا چشم سطح را بامرور کردن آن از چپ به راست طی می‌کند؛ سپس قطرهای تصویر را طی می‌کند. چشم کا رخود را با ثابت شدن بر روی گوشه بالایی سمت چپ سطح تصویر آغاز می‌نماید.

این خواندن تصویر، به وسیله لکه‌ای سفید واقع در ضلع چپ تصویر آسان می‌شود( در صورت امکان در گوشه بالایی سمت چپ). با این همه، این لکه روشن نباید خیلی مجزاباشد، که به وسله دیگر لکه‌های روشن عکس “هدایت شود”. این مجموعه لکه‌های روشن، مسیر روشن تصویر نام دارد.
با این توضیحات درک کردن مسیر این عکس ” راه صحرایی” که حرکت چشم را هدایت می‌کند،‌ سخت نیست.

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…