تابلو نقاشی سبد انگور

تابلو نقاشی سبد انگور

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: سبد انگور

نام هنرمند: مرجان زنجانی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 60×40

قیمت: 650,000 تومان

توضیحات:
تابلو با قاب می‌باشد و ابعاد بوم (بدون قاب) درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت