تابلو نقاشی کوچ مرغابی ها

تابلو نقاشی کوچ مرغابی ها

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: کوچ مرغابی‌ها

نام هنرمند: مرجان زنجانی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 80×60

قیمت: 1,550,000 تومان

توضیحات:
تابلو با قاب می‌باشد و ابعاد بوم (بدون قاب) درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت