تابلو نقاشی ظرف میوه

تابلو نقاشی ظرف میوه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر:

نام هنرمند: مرجان زنجانی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 60×50

قیمت: 1,850,000 تومان

توضیحات:
تابلو با قاب می‌باشد و ابعاد بوم (بدون قاب) درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت