تابلو نقاشی ظرف گل

تابلو نقاشی ظرف گل

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ظرف گل

نام هنرمند: مرجان زنجانی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 70×50

قیمت: 850,000 تومان

توضیحات:
تابلو با قاب می‌باشد و ابعاد بوم (بدون قاب) درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت