تابلو نقاشی نوای فرشتگان

تابلو نقاشی نوای فرشتگان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: نوای فرشتگان

نام هنرمند: مرجان زنجانی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 100×70

قیمت: 1,850,000 تومان

توضیحات:
تابلو با قاب می‌باشد و ابعاد بوم (بدون قاب) درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت