تابلو نقاشی گل کوکب

تابلو نقاشی گل کوکب

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: گل کوکب

نام هنرمند: مرجان زنجانی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 80×60

قیمت: 850,000 تومان

توضیحات:
تابلو با قاب می‌باشد و ابعاد بوم (بدون قاب) درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت