تابلو نقاشی انار عاشق

تابلو نقاشی انار عاشق

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: انار عاشق

مجموعه: عشق و زندگی

نام هنرمند: پری‌زاد کرمچی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: مدرن

ابعاد تابلو: 100×100

قیمت تابلو: 3٫500٫000 تومان

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت