اصطلاح آنامورفوسیس یا واریخت سازی


آنامورفسیس یا واریخت سازی (Anamorphosis)

به طور کلی دو نوع آنامورفسیس وجود دارد: پریسپکتیو و آینه.

این نقاشی‌ها دارای شکل‌هایی هستند که تنها از یک زاویه خاص و یا نگاه در آینه شکل اصلی دیده می‌شود. تصویر زیر بیانگر همه چیز است.

این تکنیک زمان زیادی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. معروف‌ترین نمونه این نوع نقاشی «چشم لئوناردو» است. این نقاشی یک طرح ساده روی کاغذ است که یک چشم خراشیده شده را نشان می‌دهد. اما اگر از زاویه دیگری به نقاشی بنگرید چشم سالم را خواهید دید.

یکی از نمونه‌های معمول این هنر را می‌توان در جاده‌ها مشاهده کرد. تصویر کودکان در حال عبور به شکلی طراحی شده است که گویی از طرفین کشیده شده است اما در هنگام رانندگی همین تصویر طبیعی به نظر می‌رسد.


دیدن منابع مطالب

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…