قطع مستطیل در عکاسی

قطع مستطیل در عکاسی

مستطیل به خاطر سلسله تغییرات نسبتهای هندسی که برایمان فراهم می‌آورد، رایجترین شکلی است که برای ترکیب‌بندی تصویر به کار می‌رود.
طرحهای ترکیب‌بندی مبتنی بر اثر دیدگانی هستند. خطهای هدایتگر نیازی ندارند که همواره کاملا قابل رویت باشند،‌ زیرا چشم انسان قادر است خود عناصری را که کم هستند کامل سازد.

عکس:توضیحهای ساده کافی می‌باشند. قطر نخستین از زاویه بالایی سمت راست به زاویه پایینی سمت چپ،‌ قطر دوم( یا قطر وارونه) تنها به وسیله درخت و چین لباس القا می‌شود.


دیدن منابع مطالب

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…