شناخت مستطیل در عکاسی


شناخت مستطیل در عکاسی
مستطیل تنها بهترین قطع تصویر عکاسی نیست، بلکه شکل هندسیی را ارائه می‌دهد که دارای بیشترین کاربرد نیز هست.

این شکل هندسی چه برای اندازه کاغذ،‌ چه برای الگوهای معماری یا منظره زندگی روزمره در نظر گرفته شود، انتخابهای بسیار متعددتری را نسبت به مثلث ،‌ مربع در عکاسی مربع و دایره در عکاسی دایره برای شخص مبتکر ممکن می‌سازد. در قطع مستطیلی، مستطیل داخلی تکراری از قطع خود تصویر است .
در این عکس شکلهای مشخص مستطیلها به وسیله نقشهای طارمی و شکل آزاد سگ اندکی خفیف شده‌اند.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…