احساس کلی سطح در هنر عکاسی

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

احساس کلی سطح در هنر عکاسی

بررسی سطح و احساس کلی آن در مبحث عکاسی
هنگامی که به وسیله لکه‌های تیره واقع بر روی ضلع سمت چپ، در زاویه سمت چپ، بر روی سه ضلع، یا حتی ب روی چهار ضلع (عکس کوچه باریک قدیمی) چشم را از سیر کردن متعارف در تصویر باز می‌داریم، احساس عجیبی به ما دست می‌دهد.

احساس کلی سطح در هنر عکاسی

بنابراین، چنین مکانی را پیدا می‌کنیم که به واسطه مسیر روشن، شدت بیشتری را به موضوع ببخشیم یا حتی عکسهایی را بگیریم که به صورت محسوسی از واقعیت دید دور می‌شوند. قاب تیره‌ای که عکس کچه‌ای از شهری قدیمی را احاطه می‌کند، احساس بایکیی را که به وسیله خود کوچه به وجود می‌آید تقویت می‌کند. برحسب موضوعی که برا‌ی تصویر انتخاب شده ،‌این احساس می‌تواند تا حد به وجود آوردن احساس تشویش برود.


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت

error: هشدار ⚠️ محتوا محافظت می‌شود