تابلو عکس خروجی به سوی مخروبه

تابلو عکس خروجی به سوی مخروبه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: خروجی به سوی مخروبه

نام هنرمند: احسان میرزایی فراهانی

نام مجموعه: از دست رفته

نوع اثر: عکاسی / Photography

سبک: مخروبه / Ruins

قیمت تابلو: غیرقابل فروش

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت