ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖ بازدید در تمام ساعات شبانه روز برای عموم آزاد است …

تابلو عکس ساختمان وزارت خارجه

شناسنامه اثر

نام اثر: ساختمان وزارت خارجه

نام هنرمند: احسان میرزایی فراهانی

نام مجموعه: از دست رفته

نوع اثر: عکاسی / Photography

سبک: ساختمان / Building

قیمت تابلو: غیرقابل فروش

توضیحات: