تابلو عکس تالار مدفون

تابلو عکس تالار مدفون

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: تالار مدفون

نام هنرمند: احسان میرزایی فراهانی

نام مجموعه: از دست رفته

نوع اثر: عکاسی / Photography

سبک: مخروبه / Ruins

قیمت تابلو: غیرقابل فروش

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت