تابلو عکس قصر اعیانی

تابلو عکس قصر اعیانی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: قصر اعیانی

نام هنرمند: احسان میرزایی فراهانی

نام مجموعه: از دست رفته

نوع اثر: عکاسی / Photography

سبک: مخروبه / Ruins

قیمت تابلو: غیرقابل فروش

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت