بررسی قطر پایین رو در عکاسی

بررسی قطر پایین رو در عکاسی
قطر پایین‌رو که از زاویه بالایی سمت چپ به زاویه سمت راست رسم می‌شود،‌ حرکتی را می‌نمایاند که به صورت خاصی قوی می‌باشد. در اینجا بازدارنده‌ای عمودی و افقی برای جلوگیری کردن از این که چشم فضای عکس را در زاویه پایینی سمت راست ترک نماید ضرورت مطلق دارد.

در عکس سمت راست آنچه قطر را در حرکت سقوطیش نگه می‌دارد، حرکتهای شخصیتها به همراه خطهای دیدگانی عمودی و افقیی است که ماهیگیران شکل می‌دهند.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…