عدسی زاویه باز در عکاسی


عدسی زاویه باز
با عدسی‌های با فاصله کانونی کم، فن عکاسی ابزار ترکیب‌بندی جدیدی را در اختیار هنر عکاسی می‌گذارد.
عدسیهای زاویه باز سه مشخصه دارند: ایجاد دقتی زیاد بر روی تمامی سطح تصویر، برجستگی بخشیدن ویژه به پیشزمینه ( بحث خطای دید در عکاسی را نگاه کنید)، و تغییر شکل‌دادن خطهای عمودی، حتی اگر دوربین برای عکسبرداری به صورت ملایمی خم شده باشد.

اگر با دیافراگم باز کار می‌کنیم، تمامی عناصر عکس که از 2 تا 3 متر تا بی‌نهایت واقع باشند با وضوح زیادی دیده خواهند شد.
اگر گشادگی دیافراگم را کاهش دهیم، درجه وضوح بی‌نهایت افزایش می‌یابد. اگر به عمد از خطهای گریزانی استفاده کنیم که دوربینی مجهز به عدسی زاویه باز ایجاد می‌کند، نتیجه‌ها می‌توانند جالب شوند.
مثلا تقویت نرده‌های پل در عکس سمت راست، مشخصه شهری را که رودی از میان آن می‌گذرد تشدید می‌کند.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…