شکل‌های پایه‌ای خط‌ها در عکاسی


بررسی شکل‌های پایه‌ای خط‌ها در عکاسی
خطهای راست به سه گروه مجزا تقسیم می‌شوند: افقی ،‌ عمودی ،‌ وقطری .
چشم به آسانی رابطه‌ای را میان این گروههای خط و سطح برقرار می‌سازد. خط افقی و خط عمودی عملا کناره‌های تصویری را که بر روی صفحه‌ای ترسیم شده باشند نمایش می‌دهند و قطر از حرکت متوالی چشم درمیان دو زاویه رودررو نتیجه می‌شود.

سایر خطها به صورت غیر مستقیمتری به سطح ربط دارند. خطهای مایل ‌،‌ همینطور قطر،‌عنصر بی‌نظمی را در فضای عکس وارد می‌سازند ونیاز به خطهای افقی و عمودی دارند تا تعادل مجددا برقرار گردد.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…