گونه‌های مختلف خط‌ها در عکاسی


گونه‌های مختلف خط‌ها در عکاسی
تمامی خطهای راست از به حرکت درآوردن نقطه حاصل می‌شوند. هنگامی که نیروی دومی به نیروی اول اضافه می‌شود،‌مسیر خط تغییر می‌یابد و بر حسب شدت نیرویی که روی نقطه اثر می‌گذارد، گوناگونترین وزنهای خطی می‌توانند آفریده شوند.

از میان آن‌ها تنها چندتایی را ذکر می‌کنیم: منحنیهای با گشادگیهای مختلف ،‌ خطهای موجدار، خطهای منکسر( زیگ-‌ زاگ : zig-zag )، خطهای یونانی (grecques : به خطی گفته می‌شود که متشکل است از پاره‌خطهای کوچکی که در بین هم زاویه‌ای قائمه می‌سازند ) و البته تمامی خطهای آزاد.
خط بیان خاص خود را دارد؛ هر خطی بر حسب مشخصه‌اش ب صورت متفاوتی احساس می‌شود. مسیر خشک و دارای زاویه‌های تند خطهای عکس سمت راست که به وسیله بازی سایه‌ها و نورها تقویت شده، بیان سختی دارد.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…