تاریخ هنر جهان – تمدن یونان

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

تاریخ هنر جهان – تمدن یونان

یونان نام سرزمین و کشوری است به شکل شبه جزیره‌ای نامنظم وبا جزایر بزرگ و کوچک که در جنوب شرقی اروپا واقع شده است. این کشور به عنوان مهد تمدن مغرب زمین و زادبوم دموکراسی، فلسفه غرب، بازیهای المپیک، علوم و نمایشنامه نویسی قابل توجه است.
آب و هوای مساعد،فراوانی منابع طبیعی، راههای امن دریایی،نزدیکی به تمدنهای مصر و میانرودان، روح آزادی خواهی،نداشتن حاکمان مستبد و داشتن روحیه بازرگانی از عوامل موثر در رشد سریع تمدن یونان در مقایسه با دیگر تمدن‌های کهن بود.به همین دلایل یونان در زمانی کوتاه به یکی از تمدن‌های بزرگ جهان تبدیل شد.
در فرهنگ مذهبی ایشان ،خدایان متعدد به صورت انسان ظاهر می‌گردد و خدای مهم یونانیان”زئوس”خدای خدایان می‌باشد.به طور کلی خدایان پرستی یونانیان با وجود فلسفه عمیق و حیرت آورشان تا حدی غیر معقول به نظر می‌رسد.

هنر یونان به چهار شیوه یا دوره تقسیم می‌شود که در زیر با آن‌ها آشنا می‌شوید:

1-دوره شیوه هندسی
در واقع شکل گیری تمدن یونان از همین زمان ،یعنی حدود سال 800 پیش از میلاد آغاز گردید.پس از گذشت چند سال آن‌ها اولین بازیهای المپیک را در تاریخ بشریت برگزار کردند و این زمان آغاز تاریخ مستند یونان است.
کهن‌ترین شیوه خاص یونانیان به شیوه هندسی معروف شده است.آشنایی ما با این هنردر حد سفالهای منقوش و پیکره‌های کوچک اندام به دست آمده از این دوره است.در ابتدا سفالکاری فقط با طرحهای انتزاعی گوشه دار و دوایر متحدالمرکز بر روی ظروف و گلدانها به رنگ زرد روشن کار می‌شده است.به تدریج موضوعات جدید نقوش هندسی خشک یونانی را تحت تاثیر قرار دادند.هیکلهای انسانی و جانوری نیزبه صورت نیمرخ نیز اندک اندک در چهارچوب طرحهای هندسی نمایان شدند.

2-دوره شیوه باستانی
شیوه باستانی هنر نقاشی، مسلما به تزیین روی ظروف سفالین خاتمه پیدا نکرد.بلکه نقاشی روی دیوار و چوب را هم دربرگرفته است.بنابراین عصر درخشان نقاشی را باید دوره باستانی دانست.در این زمان تاریخ هنر با شخصیتهای منفرد و متمایر آشنا می‌شود.بدین صورت که ما اسامی سفالگران و امضای آن‌ها را در پایین آثارشان می‌توانیم ببینیم.
موضوع نقوش عموما مجالس مربوط به خدایان و صحنه‌های جنگ و ستیز است که یادآور وقایعی است که در دنیای حماسی و قهرمانی اتفاق افتاده است.خصوصا بزرگترین حماسه دنیای قدیم و از شاهکارهای ادبیات جهان که توسط “همر”نامدارترین حماسه سرای یونان باستان ساخته شده است. آثار او متکی بر تخیلات زیبا و باشکوه است و قرنها الهام بخش هنرمندان بوده است.حماسه ایلیاد جنگ بزرگی است بین خدایان وآدمیان و یکی از علل این جنگ گم شدن ملکه زیبایی بنام هلن از مبان ملت یونان و اسیر شدنش به دست اهالی تروا است.حماسه اودیسه از سختیها و سرگردانیهای اولین قهرمان نامدار جنگ تروا حکایت می‌کند که همسرش در انتظار دوباره پیوستن به او به سر می‌برد.
نقوش حیوانات افسانه‌ای در این آثار فراوانند.از جمله تصویر “سیرون” که متشکل است از نیم زن و نیم پرنده که در روی ظروف کشیده شده است.

3-شیوه کلاسیک
از اواخر قرن پنجم قبل از میلاد شیوه کلاسیک جانشین شیوه باستانی شد و هنر یونان را به اوج خود رساند. سنگ به عنوان مهمترین مصالح ساختمانی که امکانات و دوام بیشتری را برای آثار به وجود می‌آورد جانشین چوب و آجر و خشت شد. به همین دلیل آثار به جای مانده از این زمان جزء عالی‌ترین نمونه‌های تندیس سازی و معماری جهان به شمار میرود که در زیر با برخی از آن‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.
-معبدپارتنون
-مجسمه زئوس
-پیکره دیسک انداز
-سرستونها

4-دوره شیوه هلنی
پیروزی و کشورگشاییهای اسکندر ضمن اشاعه دادن هنر یونان در سراسر خاورزمین تا هندوستان، موجب نفوذ عناصر فرهنگی خاوری در یونان نیزشد و در نتیجه سبکی به وجود آمد که یونانی مابی یا هلنی نام گرفت.در این دوران یونان از لحاظ سیاست و کشورگشایی و سلطه گری به اوج خود رسید، لیکن در عالم هنر از پیشرفت و تعالی دور ماند.اکنون دیگر هنر هلنی از آن اندازه داری و تملک نفس و آرامش والامنشانه شیوه کلاسیک دور مانده بود.


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

error: هشدار ⚠️ محتوا محافظت می‌شود