مجله لیلیت

دانستنی‌ها و مطالب جامع و تخصصی آموزش هنر

جهت اطلاع از منابع مطالب و مقالات درج شده، به بخش منابع مطالب مراجعه نمائید. 

سبک نقاشی انیمه و مانگا (Anime & Manga)

سبک نقاشی انیمه و مانگا (Anime & Manga)

سبک نقاشی هنر تامبو (tambo)

سبک نقاشی هنر تامبو (tambo)

سبک نقاشی گروتسک (Grotesque)

سبک نقاشی گروتسک (Grotesque)

سبک نقاشی کیچ (Kitsch)

سبک نقاشی کیچ (Kitsch)

سبک نقاشی فرمالیسم (Formalism)

سبک نقاشی فرمالیسم (Formalism)

سبک نقاشی طراحی بدن انسان

سبک نقاشی طراحی بدن انسان

سبک نقاشی طبیعت بی‌جان (Still life)

سبک نقاشی طبیعت بی‌جان (Still life)

سبک نقاشی شاهکار چاپ باستانی (master printing)

سبک نقاشی شاهکار چاپ باستانی (master printing)

سبک نقاشی ژرفانما دایوراما – Diorama

سبک نقاشی ژرفانما دایوراما – Diorama

سبک نقاشی تک چهره و خودنگاره (Portrait – Self Portrait)

سبک نقاشی تک چهره و خودنگاره (Portrait – Self Portrait)

سبک نقاشی تجسم بخشی به ملّیت (national personification)

سبک نقاشی تجسم بخشی به ملّیت (national personification)

سبک نقاشی پیش‌طرح دادگاه (Courtroom sketch)

سبک نقاشی پیش‌طرح دادگاه (Courtroom sketch)

سبک نقاشی پرتره نگاری (Portrait painting)

سبک نقاشی پرتره نگاری (Portrait painting)

سبک نقاشی بازنوگرایی (Remodernism)

سبک نقاشی بازنوگرایی (Remodernism)

سبک نقاشی واقع‌گرایی جادویی (Magic Realism)

سبک نقاشی واقع‌گرایی جادویی (Magic Realism)

سبک نقاشی اسلیمی (Floral)

سبک نقاشی اسلیمی (Floral)

سبک نقاشی پاستورال (Pastoral)

سبک نقاشی پاستورال (Pastoral)

سبک نقاشی هنر اروتیک (Erotic art)

سبک نقاشی هنر اروتیک (Erotic art)

سبک نقاشی نئو دادا (Neo Dada)

سبک نقاشی نئو دادا (Neo Dada)

سبک نقاشی هنر سلتی (Celtic art)

سبک نقاشی هنر سلتی (Celtic art)

سبک نقاشی مکتب هادسون (Hudson River School)

سبک نقاشی مکتب هادسون (Hudson River School)

سبک نقاشی مکتب دانوب (Danube style School)

سبک نقاشی مکتب دانوب (Danube style School)

سبک نقاشی نئوپلاستیسیسم (Neoplasticism)

سبک نقاشی نئوپلاستیسیسم (Neoplasticism)

سبک نقاشی مکتب پاریس (Paris style School)

سبک نقاشی مکتب پاریس (Paris style School)

سبک نقاشی کانسپچو آل آرت (Conceptual Art) – هنر مفهومی

سبک نقاشی کانسپچو آل آرت (Conceptual Art) – هنر مفهومی

سبک نقاشی اُپ آرت (Optical Art)

سبک نقاشی اُپ آرت (Optical Art)

سبک نقاشی اینستالیشن آرت (Instacion)

سبک نقاشی اینستالیشن آرت (Instacion)

سبک نقاشی اورینتالیسم (Orientalism)

سبک نقاشی اورینتالیسم (Orientalism)

سبک نقاشی اتوماتیسم ضمیر ناخودآگاه (Automatism)

سبک نقاشی اتوماتیسم ضمیر ناخودآگاه (Automatism)

سبک نقاشی ترام یا نقطه‌نگاری (Teram)

سبک نقاشی ترام یا نقطه‌نگاری (Teram)

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…