سبک نقاشی پیش‌طرح دادگاه (Courtroom sketch)


پیش‌طرح اتاق دادگاه (Courtroom sketch) وصفی هنری از مذاکرات یک دادگاهاست. در بسیاری از حوزه‌های قضایی، دوربین‌ها مجاز به حضور در اتاق دادگاه‌ها نیستند تا از انحراف افکار جلوگیری و محرمانگی حفظ شود. به این دلیل رسانه‌های خبری مجبورند برای تصاویر مذاکرات بر پیش‌طرح تکیه کنند.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…