رشته هنرهای تجسمی – دانشگاه هنر

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

رشته هنرهای تجسمی – دانشگاه هنر

هنر عبارت است از طبیعت که از خلال مزاج و روحیه شخص دیده می‌شود. هنر اندیشه‌ای است که می‌خواهد بر ماده سرکش چیره گردد.
آنچه در طبیعت مشاهده می‌کنیم تمایل خاص به تولید صورتهای کروی ست و آن هم به موجب قانون حداقل مساحت گنجایش. در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی و سپس ترکیب نمودن آن‌ها با هم به صورت نامحدود آثار تصویری و تجسمی بوجود خواهد آورد.

نحوه آموختن هنرهای تجسمی مانند زبان یادگرفتن است.
هنرهای تجسمی را یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله‌های ارتباطی می‌شناسند زبان بین‌المللی در آموزش و پرورش عالی‌ترین تجسمات زبان بصری شمرده می‌شود که می‌تواند افقهای دور را ترسیم کرد. دنیای ما از دو عنصر مهم بصری فرم و رنگ و نقطه، خط، مسطح، حجم، بافت به عنوان عناصر بصری و ریتم و حرکت و فضا و تضاد و پرسپکتیو به عنوان کیفیات بصری تشکیل شده است که در رشته هنرهای تجسمی هنرمند با استفاده از این دو عنصر و با الهام از طبیعت هنری را می‌آفریند که عامه پسند و همه فهم باشد و زبان قابل درک برای همه انسان‌ها با هر فرهنگ و رسومی‌باشد و این همه به لطف آن است که در عرصه هنرهای تجسمی هیچ قاعده و قانونی به صورت غیرقابل تغییر نمی‌باشد.

سطوح رشته
1 آزاد- شبستر (کاردانی)
2 دانشکده تربیت دبیر فنی وحرفه‌ای شریعتی (کاردانی)
3 شریعتی (کاردانی)

درسهای رشته
1 آشنایی با آبرنگ
2 آشنایی با آرامتفکران در باب
3 آشنایی با تذهیب و نگارگری
4 آشنایی با طراحی صنعتی دنیای امروز
5 آشنایی با طرح و ساخت سکه
6 آشنایی با علوم جدید
7 آشنایی با فنون قالب‌گیری 1
8 آشنایی با فنون قالب‌گیری 2
9 آشنایی با فیلمبرداری
10 آشنایی با موزه ها
11 آشنایی با هنر در تاریخ 1
12 آشنایی با هنر در تاریخ 2
13 آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1
14 آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2
15 آشنایی با کاریکاتور
16 آشنایی با کامپیوتر
17 آشنایی با رشته‌های هنرهای معاصر
18 اخلاق اسلامی
19 ارزیابی تولیدات صنعتی
20 اقتصاد مدیریت تولیدات
21 انسان، طبیعت، طراحی
22 پروژه تصویرسازی آموزشی علمی 2
23 پروژه طراحی صنعتی 1
24 پروژه طراحی صنعتی 2
25 پروژه طراحی صنعتی 3
26 پروژه طراحی صنعتی 4
27 پروژه طراحی صنعتی 5
28 پروژه طراحی صنعتی 6
29 پروژه طراحی صنعتی 7
30 پروژه طراحی صنعتی 8
31 پروژه طراحی صنعتی 9
32 پروژه نهایی
33 پروژه نهایی پایان نامه
34 پروژه نهایی و رساله
35 تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات
36 تاریخ عمومی حجم سازی 1
37 تاریخ عمومی حجم‌سازی 2
38 تاریخ عمومی نقاشی 1
39 تاریخ عمومی نقاشی 2
40 تاریخ عمومی نقاشی 3
41 تاریخچه تصویر سازی
42 تاریخچه عکاسی
43 تاریخچه کتابت
44 تبلیغات شهری
45 تجزیه و تحلیل نقد آثار ارتباط
46 تجزیه و تحلیل نقد آثار مجسمه‌سازی
47 تجزیه و تحلیل و نقد آثار طراحی
48 تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای
49 تجزیه و تحلیل و نقد عکس 1
50 تجزیه و تحلیل و نقد عکس 2
51 تصویر متحرک 1
52 تصویرسازی آموزشی علمی 1
53 تصویرسازی تبلیغات جراید نشر
54 تصویرسازی فرهنگی 1
55 تصویرسازی قدیم و جدید
56 تصویرسازی کتاب‌های کودکان و نوجوانان
57 جامعه شناسی صنعتی
58 جامعه شناسی هنر
59 چاپهای ماشینی
60 حجم سازی
61 حکمت هنر اسلامی
62 خوشنویسی و طراحی حروف 1
63 خوشنویسی و طراحی حروف 2
64 خوشنویسی و طراحی حروف 3
65 خوشنویسی و طراحی حروف 4
66 دوباره سازی کار اساتید
67 رابطه مجسمه‌سازی با محیط 1
68 رابطه مجسمه‌سازی با محیط 2
69 رنگ و نقاشی
70 روش تحقیق
71 روش تحقیق در طراحی صنعتی
72 روش تحقیق در عکاسی
73 روش تدوین رساله
74 ریاضی کاربردی 1
75 ریاضی کاربردی 2
76 زبان تخصصی 1
77 زبان تخصصی 2
78 زبان تخصصی پیشنیاز
79 زیباشناسی
80 شیمی عمومی و شیمی عکاسی 1
81 شیوه‌های ارائه
82 صفحه آرایی
83 طراحی به کمک کامپیوتر
84 طراحی به کمک کامپیوتر 1
85 طراحی به کمک کامپیوتر 2
86 طراحی تخصصی
87 طراحی تخصصی در تصویرسازی
88 طراحی صنعتی و انسان
89 طراحی فرآورده‌های صنعتی 1
90 طراحی فنی
91 طراحی فنی 1
92 طراحی فنی 2
93 طراحی فنی 3
94 طراحی نمایشگاه
95 طراحی و ساخت سنتی اشیا
96 طرح اشیاء در تمدن اسلامی
97 طرح جامع مجسمه‌سازی 1
98 طرح جامع مجسمه‌سازی 2
99 طرح رساله نهایی
100 طرح عملی جامع
101 فرم و فضا 1
102 فرم و فضا 2
103 فلسفه شرق
104 فلسفه غرب
105 فنون و رشهای تولید در صنعت
106 فیزیک 1 ایستایی
107 فیزیک 2 مبانی سینماتیک
108 فیزیک 3
109 فیزیک و ابزارشناسی
110 مبانی طراحی صنعتی 1
111 مبانی طراحی صنعتی 2
112 مبانی نظری هنر
113 مبانی هنرهای تجسمی 1
114 مبانی هنرهای تجسمی 2
115 مبانی کاربرد نرم‌افزارهای گرافیک
116 مدل سازی 2
117 مرمت آثار نقاشی
118 مطالعات تطبیقی هنر 1
119 مطالعات تطبیقی هنر 2
120 مهندسی عوامل انسانی 1
121 مهندسی عوامل انسانی 2
122 مواد و روش ساخت 1
123 مواد و روش ساخت 2
124 مواد و روش ساخت 3
125 نقد و تحلیل تصویر
126 نقش برجسته 1
127 نقش برجسته 2
128 نقش برجسته 3
129 نقش برجسته 4
130 نقشه‌کشی صنعتی 1
131 نقشه‌کشی صنعتی 2
132 نورپردازی
133 هندسه 1
134 هندسه 2
135 هندسه تحلیلی
136 هندسه مناظر و مزایا
137 هندسه نقوش در صنایع دستی ایران
138 هنر در دنیای کودکان
139 هنر و تمدن اسلامی 1
140 هنر و تمدن اسلامی 2
141 کارگاه آموزش فنون تصویرسازی
142 کارگاه ارتباط تصویری
143 کارگاه ارتباط تصویری 3
144 کارگاه ارتباط تصویری 4
145 کارگاه ارتباط تصویری سطح سه 1
146 کارگاه ارتباط تصویری سطح سه 2
147 کارگاه ارتباط تصویری سطح یک 1
148 کارگاه ارتباط تصویری سطح یک 2
149 کارگاه برنزریزی 1
150 کارگاه برنزریزی 2
151 کارگاه تصویرسازی
152 کارگاه تصویرسازی سطح یک 1
153 کارگاه تصویرسازی سطح یک 2
154 کارگاه چاپ
155 کارگاه چاپهای دستی 1
156 کارگاه چاپهای دستی 2
157 کارگاه چاپهای دستی 3
158 کارگاه حجم تخصصی 1
159 کارگاه حجم تخصصی 2
160 کارگاه حجم تخصصی 3
161 کارگاه حجم عمومی 2
162 کارگاه حجم‌سازی
163 کارگاه روش تحقیق
164 کارگاه سرامیک 1
165 کارگاه سرامیک 2
166 کارگاه طراحی پایه 1
167 کارگاه طراحی پایه 2
168 کارگاه طراحی پایه سطح یک 1
169 کارگاه طراحی پایه سطح یک 2
170 کارگاه طراحی تخصصی 1
171 کارگاه طراحی تخصصی 2
172 کارگاه طراحی تخصصی 3
173 کارگاه طراحی سطح دو 1
174 کارگاه طراحی سطح دو 2
175 کارگاه طراحی سطح دو 3
176 کارگاه طراحی سطح سه 1
177 کارگاه طراحی سطح سه 2
178 کارگاه طراحی سطح سه 3
179 کارگاه عکاسی 1
180 کارگاه عکاسی 2
181 کارگاه عکاسی 3
182 کارگاه عکاسی 4
183 کارگاه عکاسی 5
184 کارگاه عکاسی 6
185 کارگاه عکاسی پایه 1
186 کارگاه عکاسی پایه 2
187 کارگاه عکاسی تخصصی 1
188 کارگاه عکاسی تخصصی 2
189 کارگاه عکاسی رنگی
190 کارگاه مواد و روشهای ساخت 1
191 کارگاه مینیاتور و تذهیب
192 کارگاه نقاشی چینی
193 کارگاه نقاشی دیواری سطح 1
194 کارگاه نقاشی سطح 3
195 کارگاه نقاشی سطح دو 2
196 کارگاه نقاشی عمومی 1
197 کارگاه نقاشی عمومی 2
198 کارگاه نقاشی دیواری سطح یک 2
199 کارگاه نقاشی سطح دو 1
200 کارگاه نقاشی سطح دو 3
201 کارگاه نقاشی سطح یک 1
202 کارگاه نقاشی سطح یک 2

صنعت و بازارکار
در مقدمه رشته هنرهای تجسمی مطالب جالب توجهی عرضه شده که از آنجا به خوبی می‌توان فهمید هنرمند رشته هنرهای تجسمی به عنوان یکی از هنرهای پیشرو وسعت کاریش به اندازه یک جامعه زنده و پویاست که با نقطه و خط و رنگ و … می‌تواند در مراکز هنری فرهنگ سراها، کارگاه‌های مجسه سازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات و بسیاری از شرکت‌های خصوصی که به امر هنر متعالی اشتغال دارند مشغول بکار شود.

برو به بخش معرفی هنرمندان هنرهای تجسمی

برو به بخش دانستنی‌های هنرهای تجسمی


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

error: هشدار ⚠️ محتوا محافظت می‌شود