تابلو نقاشی در پستوی کوچه

تابلو نقاشی در پستوی کوچه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: در پستوی کوچه

نام هنرمند: شایسته ولی‌زاده

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 70×90

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت