تابلو نقاشی گلدان مادربزرگ

تابلو نقاشی گلدان مادربزرگ

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: گلدان مادربزرگ

نام هنرمند: شایسته ولی‌زاده

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 60×45

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت