تابلو نقاشی دختر گلفروش

تابلو نقاشی دختر گلفروش

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دختر گل فروش

نام هنرمند: شایسته ولی‌زاده

تکنیک: سیاه قلم

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 35×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت