ایمنی کودکان از خطر برق گرفتگی

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

ایمنی کودکان در برابر پریزهای برق مهم است چون کودک شما در مورد خطر چیزی نمی داند، هر چند شما بارها برای او توضیح دهید. یکی از علاقه های کودکان، پریز های برق خانه هستند. خطر برق گرفتگی در این مورد بسیار زیاد است ، گاهی اوقات می بینیم که کودک کلید خانه یا هر شی فلزی را برداشته و یکی از آن ها را داخل پریز برق می کند.

اغلب فروشگاه های لوازم الکتریکی درپوش ­پریز دارند. برای حفظ جان بچه های کوچک، روی همه ی پریز هایی که استفاده نمی شوند، درپوش بگذارید. باید برای همه ی پریز های برق خانه مخصوصا آن ها که در قسمت های پایینی دیوار ها هستند درپوش تهیه کنید. مراقب کودکان باشیم. با استفاده از انواع محافظ‌ های پلاستیکی خطر برق گرفتگی در کودکان را کاهش دهیم. این وسایل به صورت چند شاخه می‌باشند که با قرار گرفتن مستقیم شاخه‌های آن در داخل سوراخ‌های پریز برق، از ورود اجسام خارجی به داخل آن جلوگیری می‌کند.

.

رعایت نکات ایمنی برق در منزل

•  برای  ایمنی کودکان در برابر پریزهای برق ،مراقبت دایمی والدین از اطفال و دور نگهداشتن آنها از پریزهای برق ضروری است.

•  استفاده از محافظ‌های پلاستیکی  و یا پریزها و پوشش‌های مقاوم توصیه می‌شود.

• پریزها را جهت اطمینان از این که در جای مناسب خود قرار گرفته و شل نشده‌اند و همچنین به منظور جلوگیری از افزایش دما و آتش‌سوزی و خطر برق گرفتگی ،کنترل کنید.

•  قبل از این که وسایل برقی را از پریز خارج  کنید  (دو شاخه را بکشید )، ابتدا آنها را خاموش کنید.

•  برای خارج کردن دوشاخه وسایل برقی از پریز، هرگز سیم آنها را نکشید. زیرا پلاستیک سطح پریز بسیار ترد و شکننده می‌باشد و این کار ممکن است موجب ترک خوردن و شکستن آن شود.

• هیچگاه از یک پریز برق برای دو یا چند وسیله برقی استفاده نکنید ، زیرا این عمل موجب افزایش دما در پریز برق می‌شود و خطر برق گرفتگی در کودکان پریزها را جهت اطمینان از این که در جای مناسب خود قرار گرفته و شل نشده‌اند و همچنین به منظور جلوگیری از افزایش دما و آتش‌سوزی و خطر برق گرفتگی ،کنترل کنید.

.
منابع :
.https://zarafeyejadooyi.com

بخش‌های مرتبط

مجله والدین و کودک

error: هشدار ⚠️ محتوا محافظت می‌شود