تابلو عکس چشم انتظار علوفه

تابلو عکس چشم انتظار علوفه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: چشم انتظار علوفه

نام هنرمند: طاهره ترابی فراهانی

نوع اثر: عکاسی / Photography

سبک: طبیعت / Nature

ابعاد تابلو: 50×70

قیمت تابلو: 350,000 تومان

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت