طراحی لباس انتزاعی 4

طراحی لباس انتزاعی 4

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: طراحی لباس انتزاعی 4

نام هنرمند: پریسا اکبری

مجموعه: مفهومی

تکنیک: ماژیک

سبک: سبک انتزاعی

ابعاد: 29.8×42

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت