ویولون

ویولن (به فرانسوی: violon) ساز زهی و آرشه‌ای است. این ساز کوچک‌ترین عضو سازهای زهی-آرشه‌ای است. اصالت این ساز به کشور ایتالیا بر می‌گردد. نقش این ساز چه در ارکسترها، به صورت گروه‌نوازی و چه در ارکستر مجلسی و حتی به صورت تک‌نوازی پراهمیت است و بیشترین نقش را در ارکستر بر عهده دارند. نخستین سازندگان معروف ویولن از ایتالیا هستند.

موسیقی‌های ساخته شده با ویولون شنونده را به دنیایی رویایی و دل‌انگیز می‌برد و تاثیر مثبت و مطلوبی را می‌تواند برای شنوندگان برجای بگذارد.

در این بخش بهترین و جذاب‌ترین موسیقی‌های این مجموعه قرار گرفته است، امیدواریم بهره‌مند شوید و لذت ببرید …

🎵 کد: 04001

🎵 کد: 04002

🎵 کد: 04003

🎵 کد: 04004

🎵 کد: 04005

🎵 کد: 04006

🎵 کد: 04007

🎵 کد: 04008

🎵 کد: 04009

🎵 کد: 04010

🎵 کد: 04011

🎵 کد: 04012

🎵 کد: 04013

🎵 کد: 04014

🎵 کد: 04015

🎵 کد: 04016

🎵 کد: 04017

🎵 کد: 04018

🎵 کد: 04019

🎵 کد: 04020

🎵 کد: 04021

🎵 کد: 04022

🎵 کد: 04023

🎵 کد: 04024

🎵 کد: 04025

🎵 کد: 04026

🎵 کد: 04027

🎵 کد: 04028

🎵 کد: 04029

🎵 کد: 04030

🎵 کد: 04031

🎵 کد: 04032

🎵 کد: 04033

🎵 کد: 04034

🎵 کد: 04035

🎵 کد: 04036

🎵 کد: 04037

🎵 کد: 04038

🎵 کد: 04039

🎵 کد: 04040

🎵 کد: 04041

🎵 کد: 04042

🎵 کد: 04043

🎵 کد: 04044

🎵 کد: 04045

🎵 کد: 04046

🎵 کد: 04047

🎵 کد: 04048

🎵 کد: 04049

🎵 کد: 04050

🎵 کد: 04051

🎵 کد: 04052

🎵 کد: 04053

🎵 کد: 04054

چندرسانه ای هنر شنیدانه موسیقی بیکلام کتاب صوتی تماشاخانه فیلم کوتاه انیمیشن کوتاه
انسان منهای طبیعت ¦ نمایشگاه آثار هدی فیاضی پتگر

انسان منهای طبیعت ¦ نمایشگاه آثار هدی فیاضی پتگر

آگاهی ¦ نمایشگاه آثار الهام طاهرى

آگاهی ¦ نمایشگاه آثار الهام طاهرى

تازگی ¦ نمایشگاه آثار مرضیه رزاقی

تازگی ¦ نمایشگاه آثار مرضیه رزاقی

با من بیا ¦ نمایشگاه آثار مهرناز لامعی

با من بیا ¦ نمایشگاه آثار مهرناز لامعی

اقیانوس رنگ‌ها ¦ نمایشگاه آثار فاطمه کریمی ریابی

اقیانوس رنگ‌ها ¦ نمایشگاه آثار فاطمه کریمی ریابی

مفاهیم زندگی در هنر معاصر ¦ نمایشگاه آثار رضا رحیمی لسکو

مفاهیم زندگی در هنر معاصر ¦ نمایشگاه آثار رضا رحیمی لسکو

اینستاگرام گالری لیلیت