تابلو نقاشی دختر طبیعت

تابلو نقاشی دختر طبیعت

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دختر طبیعت

نام هنرمند: ژینوس قیاس حدادان

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر:

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت