تابلو نقاشی مادر

تابلو نقاشی مادر

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مادر

نام هنرمند: الهام خلیلی مهر

تکنیک: آبرنگ

سبک: کارتون

ابعاد اثر: 29×21

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت