تابلو نقاشی حاجی فیروز

تابلو نقاشی حاجی فیروز

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: حاجی فیروز

نام هنرمند: الهام خلیلی مهر

تکنیک: اکولین

سبک: کارتون

ابعاد اثر: 29×21

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت