ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖ بازدید در تمام ساعات شبانه روز برای عموم آزاد است …

استاد ناصر کاتوزیان (حقوقدان)

شناسنامه اثرهنری

نام اثر: استاد ناصر کاتوزیان (حقوقدان) – Professor Nasser Katozian (Lawyer)

نام هنرمند: رضا رحیمی لسکو

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم نقاشی

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 44×58

قیمت: تماس بگیرید

توضیحات: