تابلو طراحی ناکجا

تابلو طراحی ناکجا

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ناکجا

نام هنرمند: الهام رحیمیان

تکنیک: سیاه قلم + تکنیک ابداعی

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 70×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت