تابلو نقاشی شور بلوغ

تابلو نقاشی شور بلوغ

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: شور بلوغ

نام هنرمند: مریم شجاعی

تکنیک: مداد رنگی

ابعاد اثر: A4

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
انرژی رنگارنگی که در زمانش قادر به درک آن نیستم فقط باید انکار کنیم مقابله کنیم نباید آن شور آزاد شود همیشه زشت خطاب شده آیا ما از سرکوب یک زشتی خلق میشویم؟!
رنگ‌های بکار برده شده در این نقاشی پس از تحقیق و بررسی هنرمند در مورد چاکراه تاج و چاکراه قلب و تاحدودی چاکراه چشم سوم می‌باشد که بیانگر دوران هیجانات و بلوغ یک دختر است که اساس بکارگیری رنگ توسط هنرمند بر همین مبنا انجام شده است.
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت