تابلو نقاشی گمان میگردم پروانه زندانیست

تابلو نقاشی گمان میگردم پروانه زندانیست

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: گمان میگردم پروانه زندانیست

نام هنرمند: مریم شجاعی

تکنیک: مداد رنگی

ابعاد اثر: A4

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
گمان می‌کردم پروانه زندانیست، نمی‌دانستم در پیله‌ای از جنس حریر انتظار می‌کشد برای پرواز به سمت خورشید…
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت