تابلو ملکه آفریقایی

تابلو ملکه آفریقایی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ملکهٔ آفریقایی

نام هنرمند: رزیتا گلداری

تکنیک: نقطه و اکریلیک

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 90×90

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت