تابلو نقاشی الهه نیرو بخش

تابلو نقاشی الهه نیرو بخش

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: الههٔ نیروبخش

نام هنرمند: مهزاد نقدی

تکنیک: مدادرنگی

سبک: سورئالیسم – فانتزی مدرن

ابعاد اثر: A3

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
«فرشته ایی از جنس امیدواری نگهدار توست. او را مادر صدا می کنی.
ز جان محبوب تر دارش که دارد
ز جان محبوب تر بیچاره مادر.»
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت