تابلو نقاشی باند موسیقی استخوان خردکن‌ها

تابلو نقاشی باند موسیقی استخوان خردکن‌ها

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: استخوان خردکن ها

نام هنرمند: سعید جلابی

تکنیک: نقاشی دیجیتال (digital painting)

سبک: فانتزی (fantasy)

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت